Zahtjev za postavljanje rezervoara, ugradnju kotlova i ostale opreme

 

1. Osnovni podaci

 

 

 

2. Podaci o mjestu ugradnje

 

 

 

3. Podaci o lokaciji rezervoara

Postavljanje rezervoara moguće
Dobijanje lokacijske dozvole moguće
Pristup plinske AC moguće (do 30 met)

 

 

 

4. Podaci o potrebnoj potrebi

(litara)
(kW)
(kW)

 

 

 

5. Podaci o komercijalnim odnosima

Mali rezervoar
Nabavka opreme (kotao, protočni bojler)