Novosti

 

ETIČKI KODEKS

29.05.2013

Etički kodeks INA GRUPA-e sastavljen je i donesen radi omogućavanja uvida svim unutrašnjim i spoljnim zainteresovanim licima u etička pravila koja INA d.d. i sva društva u kojima INA d.d. ima većinski udio, smatraju ključnim za svoje uspješno poslovno djelovanje, kako unutar tako i izvan društava INA Grupe.

Kodeks se zasniva na poštovanju temeljnih ljudskih prava i etičkih načela integriteta, poštenja, povjerenja, poštovanja, humanosti, tolerantnosti i odgovornosti.

Društva INA Grupa su usmjerena na uređenje korporativne odgovornosti svih svojih aktera. Društva INA Grupe očekuju od aktera da prihvate i postupaju u skladu s pravilima Kodeksa, da pomognu u prepoznavanju i upravljanju etičkim pitanjima te učestvuju u postupku izvještavanja odnosno prijavljivanja neetičnog postupanja.

U smislu odredbi ovog Kodeksa pojmovi radnik te podnositelj pritužbe korišćeni su isključivo u generičkom smislu, i pod istima se podrazumijevaju i osobe ženskog i muškog roda.

Kompletan Etički kodeks INA GRUPE može se naći na web stranici pod KORISNI LINKOVI.

povratak na novosti