Cijene plina u bocama

 

Veleprodajna cijena plina u bocama, odlukom od 10.05.2013 iznosi:

 

 

Vrsta boce

Veleprodajna cijena plina u boci ()

Datum donošenja odluke o cijeni

7,5 kg     9,293
 10.07.2013
10 kg     12,390
 10.07.2013
10 kg (tekuća faza)     12,390
 10.07.2013
35 kg     43,365  10.07.2013

 

 

Na veleprodajnu cijenu se odobrava rabat zavisno o vrsti i važnosti kupca.

 

 

Na vlastitom maloprodajnom mjestu u Tivtu ( B.P. Tivat ), maloprodajna cijena plina u bocama na dan 10.05.2013 iznosi:

 

 

Vrsta boce

Maloprodajna cijena plina u boci ()

Datum donošenja odluke o cijeni

7,5 kg     11,50  10.07.2013
10 kg     15,00
 10.07.2013
10 kg (tekuća faza)     15,00  10.07.2013
35 kg     52,50  10.07.2013