Od želje do realizacije

 

PROCEDURA ZA POSTAVLJANJE MALOG REZERVOARA DO 5m3 I POSTAVLJANJE OPREME ZA CENTRALNO GRIJANJE NA PLIN

 

 

Mali rezervoar za plin (podzemni i nadzemni)

 

  • Dobijanje LOKACIJSKE DOZVOLE, od strane MUP RCG Inspektorat PPZ, za postavljanje malog rezervoara na određenoj lokaciji. Voditi računa da rezervoar bude postavljen najdalje 30 metara od pristupnog puta za plinsku autocisternu. Agencija za izradu elaborata i ishođenje dozvola : "FITTICH" Podgorica , kontakt Sveto Vušović , 069 /026-923
  • Podnošenje kopije lokacijske dozvole i potpisivanje UGOVORA O KORIŠĆENJU REZERVOARA i UGOVORA O PRODAJI PLINA sa INA CRNA GORA d.o.o. Podgorica na adresi Podgorica, 18 Jula 33.
  • Za postavljanje malog rezervoara kod korisnika, neophodno je napraviti betonsko postolje dimenzija prema nacrtu i izvesti uzemljenje koje će se spojiti na predviđeno mjesto na stopi rezervoara. Nakon postavljanja rezervoara isti je neophodno učvrstiti za betonsko postolje.

 

 

Dimenzije nadzemnih rezervoara:

 

 

Zapremina

Prečnik Ø , mm

Dužina , mm

Težina praznog

Max.punjenje plina

 2,7 m3 1250 2500 ~700 kg 1200 kg
4,85 m3 1250 4300 ~1200 kg 2200 kg

 

 

Dimenzije podzemnih rezervoara::

 

 

Zapremina

Prečnik Ø , mm

Dužina , mm

Težina praznog

Max.punjenje plina


2,7 m3 1250 2500 ~700 kg 1200 kg
4,85 m3 1250 4300 ~1200 kg 2200 kg

 

 

Preuzimanje regulacione opreme za opremu prema trošilu:

 

 

Oprema za centralno grijanje i pripremu tople vode:

 

 

  • Kontaktiranje ovlaštene projektantske i instalaterske kuće po pitanju izvođenja plinskih instalacija, klimatizacije, uređaja za pripremu hrane, centralno grijanje, pripremu tople vode sa definisanjem potrebne snage i potreba u domaćinstvu. Instalateri:
    - "ENING" Nikšić , 040/253-401 - "BISERNICA" Igalo , kontakt Mišo Nikčević , 069/086-787 - "PLINOMONT" d.o.o. Kotor , kontakt Željko Jovović , 067/232-622 - "ETG INŽINJERIN" Podgorica, kontakt Vlado Kontić, 069 579 400 - "TERMOINŽINJERING" Podgorica, 081 208 260 - "PLAMINŽINJERING" Podgorica, Nikola Uljarević 069 300 076
  • Izbor najpovoljnijeg rješenja za opremu i kupovina iste. INA CRNA GORA u saradnji sa ETG inžinjeringom preporučuje opremu renomirane Njemačke firme ¨VAILLANT¨ na području kućnih instalacija grijanja i pripreme tople vode.
  • Ishođenje dozvole za upotrebu instalacije od TERMOENERGETSKE INSPEKCIJE MINISTARSVA ZA EKONOMSKI RAZVOJ.

 

 

Cijena opreme koja se daje na korišćenje uz nadoknadu

Vezano za Ugovor o davanju na korišćenje malog rezervoara i opreme uz nadoknadu određena je nadoknada za korišćenje i redovno održavanje malih rezervoara i regulacione opreme za plin.

 

 

Nadoknada za mali rezervoar

- Nadzemni
a) od 2700 l - 260 € / god
b) od 4850 l - 310 € / god


- Podzemni
a) od 2700 l - 320 € / god
b) od 4850 l - 400 € / god

 

 

Nadoknada za plinsku regulacionu liniju

- Regulaciona linija broj 1 70 € / god
- Regulaciona linija broj 2 100 € / god

 

 

Napomena: Cijene za posebne slučajeve davanja na korištenje mjerne opreme i isparivačke opreme se dogovaraju direktno s kupcem i zavise od konkretnog slučaja. Nadoknade za različitu opremu se zbrajaju.
Ovaj cjenovnik počinje da važi od 08.07.2010. godine.