Sigurnosna upotreba

 

Redovnim održavanjem rezervoara i zamjenom sigurnosnih dijelova rezervoara, INA Crna Gora svojim potošačima pruža sigurnu i nesmetanu upotrebu propan-butan plina u malim rezervoara. Sigurnost upotrebe propan-butan plina kroz mali rezervoar je zagarantovana i potpuna nakon dobijanja "Upotrebne dozvole" jer su zadovoljeni svi sigurnosni kriterijumi.

 

 

POSTUPAK PRILIKOM ZAMJEĆIVANJA MIRISA PROPAN-BUTAN PLINA U ZATVORENOM PROSTORU (trula jaja):

  • širom otvoriti vrata i prozore, napraviti propuh
  • izbjegavati otvoreni plamen, ne pušiti , ne koristiti upaljač
  • ne koristiti električne sklopke, utičnice, zvonce i sl.
  • s pjenom pokušati otkriti mjesto propuštanja
  • zatvoriti zapornu instalaciju
  • obavijestiti ovlaštenog servisera