Ekologija

 

INA Crna Gora svojom aktivnošću direktno pridonosi očuvanju okoliša. Propan-butan kao energent ima izuzetna ekološka svojstva, koji sve više pridonosi očuvanju ozonskog omotača. Direktnim izgaranjem bez dima, pepela, čađi i neugodnog mirisa, te odsutnosti sumpornih spojeva, u odnosu na ostala fosilna goriva (osim prirodnog plina), propan-butan doprinosi smanjenju pojava kiselih kiša i ostalih produkata emisije štetnih plinova, kako na području energetskog rješavanja objekata tako i prometa.

 

 

Supstitucija tzv. „prljavih energenata” propan-butanom, pogotovo kod industrijskih potrošača, postaje sve više ne samo trend u razvijenim zemljama svijeta nego i potreba kvalitetnijeg i zdravog življenja koji sa sobom nosi i ostale pozitivne reperkusije. Zdrav život u ekološki prihvatljivim uvjetima znači smanjenje troškova u zdravstvenoj djelatnosti koji uveliko opterećuju državne proračune.

 

 

Zašto je propan-butan kao auto-plin alternativno gorivo?

  • Propan-butan ima manji učinak na stakleničku emisiju od ostalih fosilnih goriva.
  • Propan-butan izgara čisto, visoko je oktansko i ekološki prihvatljivo gorivo.

 

 

Učinak UNP-a u odnosu benzin:

 

  • do 15% manje stakleničkih plinova
  • do 50% manje krutih čestica
  • do 60% manje CO
  • do 33% manje NO
  • Praktično nulto isparavanje emisije ugljikovodika
  • Do 80% manje otrova u zraku kao benzen i 1.3 butadien