Bezolovni motorni benzin

 

INA Eurosuper BS 95

Bezsumporni bezolovni motorni benzin, koji po svim zahtjevima kvaliteta i primjenskim svojstvima odgovara istoj vrsti benzina u EU, u skladu je sa zahtjevima važeće evropske norme EN 228. Sadržaj sumpora je do 10 mg/kg. Ponuđen je tržištu s ciljem osiguranja pune efikasnosti najsavremenijih sistema za obradu izduvnih gasova ugrađenih u vozila u svrhu smanjenja štetnih sastojaka u izduvnim gasovima. Novo je gorivo prvenstveno namijenjeno vozilima koja imaju najmodernije visoko efikasne sisteme za obradu izduvnih gasova, koji prilikom homologacije moraju zadovoljiti zahtjeve EURO V ili za koja je u uputstvima proizvođača izričito navedeno da koriste gorivo u skladu sa evropskom normom EN 228.

 

INA Eurosuper BS 98

Eurosuper BS 98 je visokokvalitetno gorivo sa do 10 mg/kg sumpora, što je u skladu sa evropskom normom EN 228 za motorne benzine, a koji se od ostalih motornih benzina dostupnih na Ininim benzinskim pumpama razlikuje po vrijednosti oktanskog broja. Naime, riječ je o bezolovnom bezsumpornom motornom benzinu najvećeg oktanskog broja (IOB/MOB = 98/87).
Ovo gorivo namijenjeno je svim tipovima vozila u čijoj se tehničkoj specifikaciji preporučuje korišćenje visoko oktanskog motornog benzina koji odgovara EURO V zahtjevima, a posebno se to odnosi na motorna vozila novije generacije.