Ugradnja autoplinskih uređaja

 

Autoplin uređaji se ugrađuju u svaki četverotaktni benzinski motor. Autoplin uređaje ugrađuju isključivo ovlašćeni serviseri, koji za to imaju odobrenje od nadležnih organa.

 

 

Uređaji i oprema za pogon motornih vozila autoplinom:

 

 

 • Ugradnja uređaja kod ovlašćenog autoplin servisera
 • Ispitivanje vozila u ovlaštenoj Stanici za tehnički pregled vozila, u roku od 15 dana od ugradnje autoplin uređaja
 • Stanica za tehnički pregled prosljeđuje dokumente o ispitivanju vozila Centru za vozila Hrvatske, koji poslije njihove analize i obrade ispostavlja iste vlasniku vozila.

 

 

Uređaji i oprema za pogon motornih vozila autoplinom

 • Spremnik plina
 • Aramatura spremnika plina
 • Pročišćavač spremnika plina
 • Isparivač plina
 • Regulator pritiska
 • Plinski ventil
 • Vodovi za plin niskog pritiska
 • Vodovi za plin visokog pritiska
 • Vodovi sredstava za grijanje
 • Električni uređaji i instalacije

 

 

Spremnik plina mora imati:

 • naziv proizvođača, godinu proizvodnje, naziv vrste plina koji se puni, podatak o obimu, datum posljednjeg pregleda i ispitivanja od strane inspekcije nadležne za posude pod pritiskom, žig inspekcije za posude pod pritiskom kao dokaz uspješno obavljenog pregleda i ispitivanja, i to za propan-butan: najveću dopuštenu masu punjenja u kilogramima, a za metan: najveći dopušteni tlak punjenja u MP-u ili barima. Ako je spremnik plina homologiran mora imati trajno upisane podatke skladno odredbama odgovarajućeg ECE pravilnika. Vozač može takav spremnik s navedenim podacima nabaviti i sam te doći na ugradnju.
 •  
 • Ventil spremnika plina je uređaj koji se postavlja izravno na spremnik, a služi za zatvaranje spremnika u slučaju kad treba spriječiti neželjeno isticanje plina iz spremnika.
 •  
 • Sigurnosni uređaji na armaturi spremnika plina moraju spriječiti stvaranje povećanje pritiska u spremniku kao i prekomjerno isticanje plina iz spremnika (lom cijevi). Ti uređaji su: ograničavač protoka i uređaj za osiguranje protiv previsokog pritiska.
 •  
 • Ograničavač protoka je sigurnosni uređaj koji pri lomu cijevi za odvod plina mora smanjiti količinu plina koja će istjecati na najviše 10% od najvećeg mogućeg protoka plina.
 •  
 • Uređaj za osiguranje protiv previsokog pritiska je uređaj koji mora u spremniku plina spriječiti stvaranje tlaka većeg od 2,5 MPa (25 bar).
 •  
 • Uređaj protiv prekoračenja temperature u slučaju požara je sigurnosni uređaj koji mora ispustiti plin iz spremnika pina u atmosferu ako temperatura sigurnosnih elemenata u ovom uređaju dosegne najviše 100°C ± 5°C. Sigurnosni uređaji na armaturi spremnika plina i ventil spremnika plina mogu biti konstruisani i izvedeni tako da čine jednu cjelinu.
 •  
 • Zaštitno kućište armature spremnika plina mora spriječiti moguće propuštanje plina iz dijelova armature spremnika u prostor za vozača i putnike, uključujući i prtljažnik.
 •  
 • Priključak za punjenje je uređaj koji omogućuje punjenje spremnika plina samo određenom vrstom plina i pod određenim pritiskom u skladu sa izvedbom spremnika plina.
 •  
 • Nepovratni ventil između priključka za punjenje i spremnika plina je uređaj koji mora spriječiti povratno strujanje plina iz spremnika prema priključku za punjenje.
 •  
 • Pokazivač količine plina za UNP je uređaj koji pokazuje količinu plina u spremniku plina.

 •  
 • Pročišćivač plina je uređaj koji sprječava prolaz nečistoće iz spremnika plina prema drugim uređajima.
 •  
 • Isparivač plina je uređaj u kojem PROPAN-BUTAN ISPARAVA I PRELAZI IZ TEKUĆEG U PLINOVITO STANJE POD UTJECAJEM TOPLINE.
 •  
 • Regulator pritiska je uređaj kojim se smanjuje pritisak plina s pritiskom u spremniku i podešava na radni pritisak koji odgovara stvaranju smjese pogodne za rad motora.
 •  
 • Plinski ventil je uređaj koji prekida dovod plina iz spremnika plina u isparivač plina i regulator pritiska kad motor ne radi, odnosno kada se plin ne upotrebljava kao pogonsko gorivo za rad motora..
 •  
 • Priključak za pražnjenje, ako je ugrađen, je uređaj koji u slučaju potrebe služi za pražnjenje plina iz vodovoda i uređaja koji se nalaze iza ventila spremnika plina.
 •  
 • Ventil tekućeg goriva je uređaj koji za vrijeme dok se motor snadbijeva plinom kao pogonskim gorivom zatvara dotok drugih vrsta goriva (benzina, dizelskog goriva) u uređaj za snadbijevanje motora gorivom.

 

 

Servis vozila na autoplin

 • svakih 20 000 km
 • jednom godišnje
 • nakon 100 000 km obavezan "veliki servis", svakih 5 godina obnova atesta spremnika autoplina

 

 

Vrste spremnika

 • cilindrični = 45 – 120 l
 • toroidalni = 22 – 77 l , ugrađuju se umjesto rezervnog točka

 

 

Punjenje plinskog spremnika autoplina iznosi max. 80% od ukupne nazivne zapremine.