Primjena plina u boci

 

INA-CRNA GORA garantuje sigurnost samo onih plinskih boca koje je punila u svom pogonu i koja je označena njenim zaštitnim znakom.

 

INA-CRNA GORA distribuira boce sa propan-butan plinom za potrebe tržišta Crne Gore. Propan-butan plin u bocama se jednostavno i sigurno distribuira i do najudaljenijih djelova, te ima svoju primjenu na mjestima gdje je potrebna fleksibilna i lako prenosiva energija. Kavezi sa plinskim bocama INA Crne Gore nalaze se na gotovo svim bolje snadbjevenijim benzinskim pumpama i ostalim maloprodajnim mjestima.

 

INA-CRNA GORA je u sklopu benzinske pumpe koja se nalazi u Tivtu, otvorila i punionicu boca opremljenu najsavremenijm uređajima. Punionica čini tehničku cijelinu sa skladištima i proizvodnom linijom, a namjenjena je za punjenje boca a namjenjena je za punjenje boca propan-butan-om. Boce koje se pune su od 7,5 kg, 10 kg i 35 kg. Punionica osigurava kapacitet od cca 1000 boca/dan ili cca 150 boca/h.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaćinstva:

 • priprema hrane (šporet, plinski roštilj...)
 • zagrijavanje sanitarne vode
 • grijanje prostora
 • paljenje vrtnog korova
 • camping
 • kućna djelatnost: sitna obrada metala, skidanje boja, lemljenje...

 

 

Poslovna primjena:

 • pogonsko gorivo viljuškara
 • grijanje radnih prostora
 • manji objekti za pripremu hrane
 • sitna poljoprivreda
 • "grijači suncobran-pečurka" za potrebe grijanja terasa, restorana, hotela...
 • rezanje i obrada metala
 • građevinarstvo (postavljanje izolacija)...