Mjere sigurnosti

 

 

 

Sigurnost kod rukovanja plinskim bocama:

 • Bocu uvijek držati uspravno
 • Prilikom zamjene boce ventil zatvoriti
 • Provjeriti orginalnost zaštitne folije
 • Zapaljivost spoja regulatora i boce provjeriti isključivo sa sapunicom ili sprejom za tu namjenu
 • U slučaju propuštanja plina, odvojiti bocu od trošila, naviti zaštitnu maticu i iznijeti bocu na otvoreno
 • Kod spajanja boce i trošila koristiti samo orginalne zaptivke i crijeva
 • Redovno kontrolisati spojeve (crijeva, regulator i sl)
 • Držati se upustva o rukovanju plinskim bocama
 • Ne držati bocu u zatvorenim podrumskim prostorijama, stepeništima ili blizu otvorenog plamena
 • Ne izlagati bocu temperaturi iznad 40 °C
 • Pri zamjeni boce strogo je zabranjeno pušiti ili prilaziti s otvorenim plamenom
 • Ne spajati bocu bez regulatora

 

 

Postupak u slučaju nezgode

 • Bocu koja ispušta plin, iznesite na otvoreno, osigurajte od vatre te obavijestite svog prodavača ili najbliže skladište plina
 • U slučaju požara, bocu iznesite na otvoreno i hladite mlazovima hladne vode.