MAZIVA

 

U dijelu sektora koji se bavi prodajom i distribucijom ulja i maziva, INA-CRNA GORA raspolaže širokom paletom proizvoda vrhunskog kvaliteta, i to iz programa INA-maziva Rijeka koji proizvode motorna ulja, te turbinska i kompresorska od industrijskih ulja, dok Maziva-Zagreb proizvode ostali dio maziva i srodnih proizvoda za vozila, cjelokupan program industijskih maziva i srodnih proizvoda kao i mazivne masti za indusriju i vozila.

 

 

ULJA I TEKUĆINE ZA MOTORE I MOTORNA VOZILA

 • motorna ulja za osobna vozila
 • motorna ulja za drumski i željeznički saobraćaj, građevinske i poljoprivredne mašine
 • motorna ulja za motocikle i skutere
 • motorna ulja za dvotaktne motore
 • motorna ulja za brodske motore
 • ulja za zupčaste prijenosnike vozila
 • ulja za automatske mjenjače i hidrodinamičke prijenosnike
 • ulja za traktore
 • ulja za amortizere i hidrauliku kipera
 • tekućine za kočnice
 • tekućine za rashladne sustave motora
 • ostali proizvodi za vozila

 

 

MAZIVA I SRODNI PROIZVODI ZA INDUSTRIJU

 • hidraulička ulja i tekućine
 • biorazgradive hidrauličke tekućine
 • vatrootporne hidrauličke tekućine
 • ulja za hidrauliku i klizne staze
 • cirkulacijska ulja
 • maziva za zatvorene industrijske zupčanike
 • maziva za otvorene zupčanike i užad
 • ulja za lance
 • ulje za tekstilnu industriju
 • turbinska ulja
 • ulja za vazdušne kompresore
 • ulja za rashladne kompresore
 • ulja za pneumatske uređaje
 • ulja za prenos topline
 • elektroizolacijska ulja i kompaundi za kabele
 • procesna ulja
 • sredstva za podmazivanje pri lijevanju
 • ostala industrijska ulja

 

 

TEKUĆINE I SREDSTVA ZA OBRADU METALA

 • čista ulja za obradu metala
 • maziva za obradu metala deformacijom
 • vodomješljive tekućine za obradu metala
 • pomoćna sredstva za obradu metala
 • ulja za termičku obradu metala
 • ulja za obradu metala elektroerozijom

 

 

SREDSTVA ZA PRIVREMENU ZAŠTITU OD KOROZIJE

 • sredstva na osnovi mineralnog ulja
 • sredstva koja sadrže otapalo
 • sredstva na vodenoj osnovi

 

 

SREDSTVA ZA TEHNIČKA ČIŠĆENJA

 • sredstva na osnovi naftnih derivata
 • sredstva na vodenoj osnovi

 

 

MAZIVE MASTI ZA INDUSTRIJU I VOZILA

 • mazive masti za valjne i klizne ležajeve
 • mazive masti za valjne i klizne ležajeve koji rade u posebnim uslovima
 • mazive masti za centralne uređaje podmazivanja biorazgradive mazive masti
 • masti za porinuće brodova

 

 

U pdf formatu dat je katalog koji prvenstveno služi da pomogne Ininim korisnicima u orijentaciji pri izboru odgovarajućeg maziva za određenu primjenu.

 

 

Za sve ostale detaljnije informacije i stručnu pomoć pri izboru maziva, korisnici se mogu obratiti našoj komercijalnoj službi koja je zadužena za sektor maziva.